Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7100 | รายที่ 7101 | รายที่ 7103 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7101 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 สิงหาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอมีเสมหะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง HRC สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 6874 จังหวัดกาฬสินธุ์ (ลูกสาว)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-23 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
12.00-14.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ ม.8 ต.หนองช้าง สัมผัสใก้ลชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810 6803 6874 จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน ม.8 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
16.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งในอำเภอคำม่วง เดินทางไปพร้อมกับลูกชาย ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดสดที่อำเภอคำม่วง ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
17.30 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปที่ ม.8 ไปเยี่ยมญาติ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 6810 6803 จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
26 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
15.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเอาผ้าไปส่งที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง
17.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดสดที่อำเภอคำม่วง เดินทางพร้อมกับลูกสาว รายที่ 6874 จังหวัดกาฬสินธุ์ ใส่หน้ากากอนามัยตลอด
27 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
28 สิงหาคม 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลสามชัย
11.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้าน ไม่ได้เดินทางออกไปไหน
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจ ผลไม่พบเชื้อโควิด-19
30 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน เริ่มป่วยด้วยอาการ ไข้ ไอมีเสมหะ และมีน้ำมูก
30 สิงหาคม 2564-5 กันยายน 25654 ตลอดทั้งวัน -ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้เดินทางออกไปไหน
6 กันยายน 2564 09.00 น. -ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR ณ วัดบ้านห้วยยาง ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
7 กันยายน 2564 10.00 น. -ผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19
15.00 น. -โรงพยาบาลสามชัยออกรับผู้ป่วย เพื่อทำการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น