Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7106 | รายที่ 7108 | รายที่ 7110 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7108 ฆ้องชัย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 12 ปี 0 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอฆ้องชัย ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 07/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ รร.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น