Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7113 | รายที่ 7115 | รายที่ 7116 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7115 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 23 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 03/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
05 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.เปาโล สมุทรปราการ
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ร.ร.บ้านกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น