Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7125 | รายที่ 7127 | รายที่ 7128 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7127 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 57 ปี 0 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป อำเภอ/เขตคลองสามวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 03/09/2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก ไข้ต่ำๆ เหนื่อยง่าย
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง เพื่อนร่วมงานป่วยโควิด 19
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว ร.ร.นาไคร้พิทยาสรรพ์ รพ.สนามระดับตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น