Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7130 | รายที่ 7133 | รายที่ 7138 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7133 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 57 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ รับจ้าง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 01/09/2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
04 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
05 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
04 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น