Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7169 | รายที่ 7170 | รายที่ 7171 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7170 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 33 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนักงานเทศบาล อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด ขอนแก่น เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 02/09/2564
ด้วยอาการ : ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : วัณโรคปอด
ประวัติเสี่ยง เดินทางพาลูกไปผ่าตัดหัวใจที่ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
05 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 102 ตำบล12 อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว บ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์
09 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น