Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7174 | รายที่ 7175 | รายที่ 7176 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7175 ร่องคำ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 26 ปี ภูมิลำเนาอำเภอร่องคำ ประกอบอาชีพ พนักงานโรงงาน อำเภอ/เขตม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 02/09/2564
ด้วยอาการ : ปวดหัว ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง มีผล ATK Positive ขอกลับมารักษาภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว AIIR รพ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
09 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น