Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7175 | รายที่ 7176 | รายที่ 7177 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7176 นาคู

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 40 ปี ภูมิลำเนาอำเภอนาคู ประกอบอาชีพ ค้าขาย อำเภอ/เขตบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 08/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น