Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7176 | รายที่ 7177 | รายที่ 7178 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7177 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 22 ปี 2 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทยูอินโฟ อำเภอ/เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 06/09/2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไทรอยด์เป็นพิษ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
07 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
08 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น