Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7193 | รายที่ 7194 | รายที่ 7195 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7194 สมเด็จ

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ อาชีพ พนักงานขับรถบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26-31 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์ตามสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ (สมเด็จ,คำม่วง,นามน,ดอนจาน) และ จ.มหาสารคาม(หนองแปน) (เดินทางคนเดียว)
1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์สาขา อ.นามน และ อ.ดอนจาน มาที่สาขา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
2 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์สาขาบ้านโพน อ.คำม่วง มาที่สาขา อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
3 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์ที่ อ.หนองแปน จ.มหาสารคาม ไปส่งที่สาขา อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
4 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - หยุดงาน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
5 กันยายน 2564 11.00 น. - ขับรถเดินทางจาก อ.สมเด็จ ไปรับพี่สาวและพี่เขย(ผู้ป่วยรายที่7103และ7125) ที่ จ.มหาสารคาม ด้วยรถยนต์ส่วนตัว นั่งข้างในรถมาด้วยกัน
13.30 น. - จอดรถพักข้างทางเพื่อรับประทานข้าวเที่ยง (หลังกระบะ)
15.00 น. - เดินทางถึง LQ ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ส่งพี่สาวและพี่เขยเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้าน
6 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์ที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ ไปส่งที่สาขา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
7 กันยายน 2564 08.00 น. - ขับรถบริษัท จาก อ.สมเด็จ เพื่อไปรับรถจักรยานยนต์ที่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ไปส่งที่สาขา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ และรับรถจักรยานยนต์ที่ อ.ดอนจาน และ อ.นามน มาที่ อ.สมเด็จ
11.00 น. - ซื้อชุดตรวจ ATK จากร้านค้ามาตรวจเอง ผลเป็นบวก(พบเชื้อโควิด-19)
8 กันยายน 2564 10.30 - 12.00 น. - เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.สมเด็จ ด้วยวิธี RT-PCR
13.30 น. - เข้า CI อ.สมเด็จ เพื่อรอผลPCR
9 กันยายน 2564 09.00น. - รพ.สมเด็จ แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
15.30น. - เข้ารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น