Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7195 | รายที่ 7196 | รายที่ 7200 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7196 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 06/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนร่วมงานที่ทำงานในสายการผลิตด้วยกัน
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
07 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว เถียงนาที่สวนยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ์
09 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น