Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7201 | รายที่ 7202 | รายที่ 7203 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7202 ร่องคำ

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาอำเภอร่องคำ ประกอบอาชีพ ก่อสร้าง อำเภอ/เขตประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 05/09/2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง มีผล ATK + ขอกลับมารักษาภูมิลำเนา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
09 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว LQ ต.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น