Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7220 | รายที่ 7221 | รายที่ 7222 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7221 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 29 ปี 3 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ พนง.บริษัท SPC อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด ชลบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 05/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด2019 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7182 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
08 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
09 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น