Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7221 | รายที่ 7222 | รายที่ 7223 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7222 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ เจ็บคอ ท้องเสีย จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาชีพค้าขายที่ตลาดใน กทม.


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23-30 สิงหาคม 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยเดินทางไปทำงานค้าขาย(ขายลูกชิ้นที่ศาลากลางบ้าน ขายต้นไม้ที่บ้านภรรยา) บ้านสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลกมลาไสย ซึ่งมีคนในครอบครัว 8 คน และกลับไปนอนบ้านที่บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญา ซึ่งมีคนในครอบครัว 4 คน
31 สิงหาคม 2564 13.00-13.30 น. ผู้ป่วยขับรถพาญาติที่มาจากค้าขายที่ กรุงเทพมหานคร พร้อมคนในครอบครัวของภรรยา เพื่อไปซื้อของที่ตลาดทุ่งนาทอง
1 กันยายน 2564 18.00-19.30 น. ผู้ป่วยขับรถพาคนในครอบครัวของภรรยา ไปรับสุนัขที่คลินิกรักษาสุนัขในเมืองกาฬสินธุ์
2 กันยายน 2564 08.00-10.30 น. ผู้ป่วยขับรถพาคนในครอบครัวภรรยา ไปซื้อของที่ห้างโลตัสกาฬสินธุ์และโกบอลเฮ้า กาฬสินธุ์
2 กันยายน 2564 18.00-20.00 น. ผู้ป่วยขับรถพาคนในครอบครัวของภรรยา ไปรับต้นไม้ที่บ้านญาติ บ้านโพนทอง กาฬสินธุ์
6 กันยายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้เจ็บคอ ถ่ายเหลว
9 กันยายน 2564 20.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น จึงไปรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย แพทย์พิจารณาให้นอนรักษา (Admit)
10 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
11 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากโรงพยาบาลกมลาไสย ว่าพบเชื้อ และได้ย้ายไปรับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยโควิด
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น