Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7223 | รายที่ 7224 | รายที่ 7225 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7224 หนองกุงศรี

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 37 ปี ภูมิลำเนาอำเภอหนองกุงศรี ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป อำเภอ/เขตปราสาท จังหวัด สุรินทร์ เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 10/09/2564
ด้วยอาการ : ไม่มี
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมภาษณ์งานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
10 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ปราสาท
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว - จังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น