Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7253 | รายที่ 7254 | รายที่ 7255 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7254 กุฉินารายณ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 14 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบอาชีพ นักเรียน อำเภอ/เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 10/09/2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง มากับครอบครัวที่มีผลยืนยันติดเชื้อโควิด (ตรวจรอบแรก 31 สค.64 พร้อมครับครัว ผล inconclusive )
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบล30 สิงหาคม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว CI-สามขา จังหวัดกาฬสินธุ์
13 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น