Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7256 | รายที่ 7257 | รายที่ 7258 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7257 ห้วยผึ้ง

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 61 ปี ภูมิลำเนาอำเภอห้วยผึ้ง ประกอบอาชีพ ข้าราชการเกษียณ อำเภอ/เขตอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 08/09/2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
11 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
11 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว อาคาร ศพอส. รพ.สต.นาโก จังหวัดกาฬสินธุ์
10 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น