Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7274 | รายที่ 7275 | รายที่ 7276 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7275 นามน

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 43 ปี 7 เดือน ภูมิลำเนาอำเภอนามน ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ/เขตเขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
ด้วยอาการ : ไอ คัดจมูก
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด19 และผู้ป่วยมีผลตรวจ ATK Positive ก่อนเดินทางกลับมา
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
12 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 15 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
13 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว CI อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น