Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7278 | รายที่ 7280 | รายที่ 7281 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7280 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7660


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 ก.ย.64-24 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน เที่ยงคืน -อยู่เถียงนา มีเพื่อนมาเล่นด้วยบางวัน จำไม่ได้ -กลับบ้านบางวันช่วงดึก จำไม่ได้ว่าวันไหน กลับไปทำอาหารทานเอง -กลับมานอนที่เถียงนา
25 ก.ย.64-27 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่เถียงนามีเพื่อนมาเล่นด้วย นอนด้วยกันทั้งคืน
28 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่เถียงนา เริ่มป่วย มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย
29 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -ทราบว่าเพื่อนที่มาเล่นด้วย ติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7660) -เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
30 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ -เดินทางกลับมากักตัวที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
1 ต.ค.64 10.00 น. 11.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 -รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น