Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7284 | รายที่ 7285 | รายที่ 7286 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7285 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 13 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 กันยายน 2564
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ส.ค 64 - 10 ก.ย 64 ระบุเวลาไม่ได้ -ไปซื้อขนมร้านขายของชำ(ร้านยายอ้อย ม.6) และอยู่เล่นวายไฟล์กับเพื่อน ๆ จำนวน 9 คน (ไปเกือบทุกวันระบุวัน และเวลาไม่ได้)
- อยู่บ้านพักผ่อนกับครอบครัว
11 ก.ย 64 ทั้งวัน 13.00 น. -อยู่บ้านกับครอบครัวไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบผลตรวจ โควิด-19 ของคุณยาย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
- อยู่บ้านกักตัวอยู่กับครอบครัว
12 ก.ย 64 08.00-09.00 น. 12.00 น. -เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ PCC
- เดินทางกลับบ้านกักตัวอยู่กับครอบครัว
13 ก.ย 64 09.00 น. 10.00 น. -ทราบผลตรวจ ผลตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกรับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น