Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7285 | รายที่ 7286 | รายที่ 7287 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7286 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ พนักงานโรงงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ ไอมีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7233


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 - 31 สิงหาคม 2564 ระบุช่วงเวลาไม่ได้ - เดินทางไปทำงานที่โรงงานสยามโปรดัก ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- เลิกงานกลับบ้าน อยู่กับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน
1– 2 กันยายน2564 ทั้งวัน - ลางาน
- อยู่บ้านดูแลมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่กำลังป่วย(มีอาการ ไข้ ไอมีเสมหะ ปวดศีรษะ วิงเวียน เหนื่อยเพลีย)
3 กันยายน 2564 ทั้งวัน - ลางาน
- อยู่บ้านดูแลมารดาที่กำลังป่วย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
- ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ไอมีเสมหะ
4-5 กันยายน 2564 ทั้งวัน - ลางาน
- อยู่บ้านดูแลมารดาที่กำลังป่วย(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
6 กันยายน 2564 ทั้งวัน 19.00 น. - ลางาน อยู่บ้านดูแลมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่กำลังป่วย
- พามารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ไปหาหมอที่ รพ.กาฬสินธุ์ ER ตึกใหม่ เดินทางโดยรถกู้ชีพเทศบาลตำบลลำคลอง
- หมอให้มารดาของผู้ป่วยนอน รพ. ผู้ป่วยนอนเฝ้ามารดาที่ ตึกอายุรกรรมหญิง 1 รพ.กาฬสินธุ์
7 กันยายน 2564 08.00 น. - กลับบ้าน อยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหน ให้น้องชายและพ่อ(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7255) ไปเฝ้ามารดาแแทน
8 กันยายน 2564 เช้า-เย็น
19.00 น.
21.00 น.
- อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
- ไปเยี่ยมมารดา(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ไปทำงานกะดึก ที่โรงงานสยามโปรดัก
9 กันยายน 2564 08.15 น.
09.00 น.
19.00 น.
21.00 น.
- ออกงานกะดึก เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะที่ไหน
- ถึงบ้านนอนพักผ่อน ไม่ได้ออกไปไหน
- ไปเยี่ยมมารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ไปทำงานกะดึก ที่โรงงานสยามโปรดัก
10 กันยายน 2564 08.15 น.
09.00 น.
19.00 น.
21.00 น.
- ออกงานกะดึก เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะที่ไหน
- ถึงบ้านนอนพักผ่อน ไม่ได้ออกไปไหน
- ไปเยี่ยมมารดา (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่ รพ.กาฬสินธุ์
- ไปทำงานกะดึก ที่โรงงานสยามโปรดัก
11 กันยายน 2564 08.15 น.
09.00 น.
13.00 น.
- ออกงานกะดึก เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะที่ไหน
- ถึงบ้านนอนพักผ่อน ไม่ได้ออกไปไหน
- ทราบผลตรวจโควิด -19 ของมารดา ผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 (มารดาเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
- อยู่บ้านกักตัวกับครอบครัว ไม่ได้ออกไปไหน
12 กันยายน 2564 08.00 น.-12.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
- เดินทางไปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 พร้อมกับครอบครัวและญาติๆ ที่ PCC เมืองกาฬสินธุ์ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
- เดินทางกลับบ้าน ไม่ได้แวะที่ไหน
- ถึงบ้าน กักตัวต่อที่บ้านกับครอบครัว
13 กันยายน 2564 09.30 น.
10.00 น.
- จนท.โทรแจ้ง ผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 เป็นผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7286
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกรับผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น