Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7287 | รายที่ 7288 | รายที่ 7289 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7288 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้างทั่วไป ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20 ส.ค 64-31ส.ค64 ทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
1 ก.ย 64 08.00 น.-09.00 น. -เยี่ยมยาย ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เช็ดตัวให้
2-5 ก.ย 64 ทั้งวัน -พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
6 ก.ย 64 19.00 น. -เยี่ยมยาย ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
7-9 ก.ย 64 ทั้งวัน. -พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
10 ก.ย 64 18.00 น. -ไปหาหมอที่คลินิกหมอน้อย รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ (30 นาที)
11 ก.ย 64 ทั้งวัน 13.00 น. - พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
- ทราบผลตรวจ โควิด-19 ของคุณยาย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
- อยู่บ้านกักตัว
12 ก.ย 64 08.00 น.-09.00 น. -เดินทางไปตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ PCC
13 ก.ย 64 09.00 น.
10.00 น.
- ทราบผลตรวจ พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกรับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น