Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7293 | รายที่ 7294 | รายที่ 7295 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7294 สหัสขันธ์

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาอำเภอสหัสขันธ์ ประกอบอาชีพ พนักงานขับรถ อำเภอ/เขตประเวช จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 04/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
12 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแหมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
12 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.สนามสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
12 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น