Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7301 | รายที่ 7302 | รายที่ 7303 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7302 กมลาไสย

ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 46 ปี ภูมิลำเนาอำเภอกมลาไสย ประกอบอาชีพ แม่บ้าน อำเภอ/เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัด
วันที่เริ่มป่วย : 17/08/2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง -
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
21 สิงหาคม 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
21 สิงหาคม 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.เพชรเวช
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
23 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น