Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7322 | รายที่ 7324 | รายที่ 7325 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7324 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 7 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง 14 วันก่อนป่วย ไม่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ไม่ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือมีญาติมาจากต่างจังหวัด มีประวัติทำงานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านพบป่ะผู้คนจำนวนมาก และใกล้ชิดเพื่อนบ้านที่มีอาการคล้ายไข้หวัด (อาศัยอยู่ ม.8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ แต่มาตรวจโควิด-19 ที่ รพ.สหัสขันธ์)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 - 31 สิงหาคม 2564 06.00 - 12.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน ม.8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท กับสามี 2 คน ช่วงกลางวันบางวันไปนั่งเล่นพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
26 - 31 สิงหาคม 2564 12.00 - 18.00 น. ไปทุ่งนา นำกับข้าวไปส่งสามีและดูช่างที่ทำบ้านพักที่ทุ่งนา (ช่าง 4 คน)
1 กันยายน 2564 06.00 - 16.00 น. อยู่บ้าน ช่วงกลางวันไปนั่งเล่นพูดคุยกับเพื่อนบ้าน กินส้มตำกับเพื่อนบ้าน 3-4 คน
1 กันยายน 2564 16.00 - 18.00 น. ไปทุ่งนา ดูช่างทำบ้านพักที่ทุ่งนา
2 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ช่วงกลางวันไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนบ้าน ช่วงบ่ายไปทุ่งนาดูช่างทำบ้านพัก
3 กันยายน 2564 10.00 - 10.30 น. ไปซื้อวัสดุก่อสร้างที่ร้านโชคสัมฤทธิ์ กับสามีด้วยรถส่วนตัว (สวม mask) ซื้อเสร็จกลับบ้าน
4 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ช่วงกลางวันไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนบ้าน ช่วงบ่ายไปทุ่งนาดูช่างทำบ้านพัก
5 กันยายน 2564 07.00 - 20.00 น. ไปทำงานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการ 7 คน รับฝากออมเงินสมาชิกในหมู่บ้าน (สวม Mask)
6-7 กันยายน 2564 00.00 - 00.00 น. อยู่บ้าน ช่วงกลางวันไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนบ้าน
8 กันยายน 2564 14.00 - 14.30 น. ไปธนาคาร ธกส.สาขาท่าคันโท เดินทางโดยรถส่วนตัว กับสามีและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 2 คน เพื่อถอนเงินปันผลสมาชิก ใช้เวลา 20 นาที (สวม Mask) ถอนเงินเสร็จเดินทางกลับบ้าน
9 กันยายน 2564 07.00 - 18.00 น. ไปทำงานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน รับฝากออมเงินสมาชิกในหมู่บ้าน (สวม Mask) มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว
9 กันยายน 2564 18.00 น. มีไข้ ปวดท้อง ถ่ายเหลว (ทานยาลดไข้)
10-11 กันยายน 2564 07.00 - 18.00 น. ไปทำงานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน (สวม Mask)
12 กันยายน 2564 07.00 - 12.00 น. ไปทำงานกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านครึ่งวัน (สวม Mask) โทรแจ้งลูกสาวอาการไข้ไม่ดีขึ้น คัดจมูก ลูกสาวจึงนัดให้มา รพ.สหัสขันธ์ในวันที่ 13 กันยายน 2564
12 กันยายน 2564 12.00 - 18.00 น. ไปทุ่งนา
13 กันยายน 2564 10.30 - 13.00 น. เดินทางด้วยรถส่วนตัวกับสามี มาหาลูกสาวพบแพทย์ที่คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) รพ.สหัสขันธ์ ตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) เดินทางกลับ
13 กันยายน 2564 14.00 - 14.30 น. ไปธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ปรับสมุดบัญชี 10 นาที และซื้อของร้านต้นแพร 10 นาที (สวม Mask) เดินทางกลับบ้าน
14 กันยายน 2564 00.00 - 00.00 น. รพ.สหัสขันธ์ โทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา รพ.สหัสขันธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น