Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7356 | รายที่ 7358 | รายที่ 7359 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7358 สามชัย

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 09 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง บุคคลในครอบครัวมีผล ATK Positive


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 สิงหาคม-2 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก (สามีกลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
3 กันยายน 64 07.30-07.40 น. - ซื้ออาหารร้านค้าหน้าปากซอย ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
07.40 น. เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก (สามีกลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
4-8 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก (สามีกลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
9 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก (สามีกลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
- เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ เสมหะ
4-8 กันยายน 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก (สามีกลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
12 กันยายน 64 07.20-07.30 น. - ช่วยงานศพเพื่อนบ้าน ยังไม่มีผู้มาร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอด
07.30-07.40 น. - เข้ารับบริการคลินิก ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ พร้อมสามีและลูก
07.40-09.00 น. - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสามีและลูก
09.00-15.00 น. - เดินทางไป ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน (สามีและเพื่อนบ้าน)
15.00-16.00 น. - อยู่บ้านญาติ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทานอาหารร่วมกัน
16.00-21.00 น. - เดินทางกลับบ้านอยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- ระหว่างเดินทางแวะเติมน้ำมันที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (จำเวลาไม่ได้)
13 กันยายน 64 09.00 น. - สามีเข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
- แพทย์วินิจฉัยตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
- แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
- โรงพยาบาลสามชัย แจ้งให้ผู้ป่วยและลูก เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
11.00 น. - สามี Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย ผู้ป่วยและลูก กักตัวที่บ้าน
14 กันยายน 64 12.00 น. - ครอบครัว 3 คน ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด
13.00 น. - โรงพยาบาลสามชัยรับเข้ารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น