Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7358 | รายที่ 7359 | รายที่ 7360 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7359 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ นักศึกษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง บุคคลในครอบครัวมีผล ATK Positive


วันที่เวลารายการกิจกรรม
26 สิงหาคม-9 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบิดา-มารดา (บิดากลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
- ซื้อสินค้าร้านขายของชำในหมู่บ้านเป็นบางวัน จำวันที่แน่นอนไม่ได้
10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบิดา-มารดา (บิดากลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
- เริ่มมีอาการ ไอ มีน้ำมูก
11 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบิดา-มารดา (บิดากลับบ้านหลังเลิกงาน 20.30 น.)
12 กันยายน 2564 07.30-07.40 น. - เข้ารับบริการคลินิก ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอาการ ไอ มีน้ำมูก พร้อมบิดา-มารดา
07.40-09.00 น. - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบิดา-มารดา
09.00-09.05 น. - ซื้อสินค้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน เว้นระยะห่างไม่ได้ใกล้ชิด
09.05 น. เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ บิดา-มารดา เดินทางกลับถึงบ้าน 21.00 น.
13 กันยายน 2564 09.00 น. - บิดาเข้ารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
- แพทย์วินิจฉัยตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
- แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
- โรงพยาบาลสามชัย แจ้งให้ผู้ป่วยและมารดา เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR (รอผล)
11.00 น. - บิดา Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย ผู้ป่วยและมารดา กักตัวที่บ้าน
14 กันยายน 2564 12.00 น. - ครอบครัว 3 คน ได้รับแจ้งผลการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด
13.00 น. - โรงพยาบาลสามชัยรับเข้ารักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น