Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7359 | รายที่ 7360 | รายที่ 7361 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7360 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง URI เข้ารับการตรวจที่คลินิก ARI รพ.สามชัย ATK+


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25-28 สิงหาคม 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
29 สิงหาคม 2564 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
30 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
4 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- แวะซื้ออาหารร้านปลาเผา ใกล้ตลาดสดเทศบาลตำบล อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
5 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- แวะทานอาหารก๋วยเตี๋ยวบ้านแซงบาดาล ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
6 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- แวะทานอาหารร้านอาหารอีสาน บ้านโคกใหญ่ ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
7 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- แวะซื้ออาหารร้านค้าบ้านหนองกุงใหญ่ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
8 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
- แวะซื้ออาหารและของใช้ ร้านขายของชำทางไป อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
9 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำสถานที่และเวลาที่แน่นอนไม่ได้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
10 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ สถานที่เดินทางพบลูกค้าดังนี้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- บ้านกลางดง ต.ดงสมบูรณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
- บ้านคำขาม ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
- บ้านโคกกลาง ต.กุดจิก อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
- ทานอาหารร้านก๋วยเตี๋ย อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
11 กันยายน 2564 08.30-09.30 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
09.30-19.00 น. - เดินทางไปขายสินค้า เก็บค่างวดสินค้า จำเวลาที่แน่นอนไม่ได้ สถานที่เดินทางพบลูกค้าดังนี้ (ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน) ขณะพบลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างเกิน 2 เมตร
- บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
- บ้านบุ่งนางเลิศ ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
- บ้านคำสมบูรณ์ ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
- บ้านป่งนกเป้า ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
19.00-20.00 น. - บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
20.00 น.เป็นต้นไป - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
12 กันยายน 2564 07.30-07.40 น. - เข้ารับบริการคลินิก ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
07.40-09.00 น. - อยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภรรยาและลูก
09.00-15.00 น. - เดินทางไป ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ผู้ร่วมเดินทาง 2 คน (ภรรยาและเพื่อนบ้าน)
15.00-16.00 น. - บ้านญาติ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ทานอาหารร่วมกัน
15.00-16.00 น. - บ้านญาติ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
16.00-21.00 น. - เดินทางกลับบ้านอยู่ที่บ้านจาน ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- ระหว่างเดินทางแวะเติมน้ำมันที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น (จำเวลาไม่ได้)
13 กันยายน 2564 09.00 น. - มารับบริการโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ
- แพทย์วินิจฉัยตรวจ ATK ผลพบเชื้อโควิด 19
- แพทย์ส่งตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล
- โรงพยาบาลสามชัย แจ้งให้ภรรยาและลูก เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR
11.00 น. - ผู้ป่วย Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย ภรรยาและลูกกักตัวที่บ้าน
14 กันยายน 2564 12.00 น. - ได้รับแจ้งผลการตรวจผู้ป่วย ภรรยา และลูก พบเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 ราย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น