Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7361 | รายที่ 7363 | รายที่ 7365 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7363 เขาวง

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 52 ปี ภูมิลำเนาอำเภอเขาวง ประกอบอาชีพ แม่บ้าน อำเภอ/เขตธนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 11/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีเสมหะ ระคายเคืองคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
14 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น