Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7368 | รายที่ 7369 | รายที่ 7370 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7369 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ด้วยอาการ : ไข้ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง เดินทางไปซื้อของทำบ้านที่จังหวัดมหาสารคาม มีช่างมาทำบ้าน และ มีของ/พัสดุมาส่งเป็นประจำ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัว มีสามีเป็นชาวต่างชาติอาชีพสอนภาษา
2 กันยายน 2564 13.00 -15.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อของพร้อมหลานสาว ที่ร้านไทวัสดุ จังหวัดมหาสารคาม
3 กันยายน 2564 14.30 -17.00 น. ผู้ป่วยพาสามีไปฉีดวัคซีนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า
3 กันยายน 2564 19.30 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น
4-12 กันยายน 2564 19.30 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน ตลอด
13 กันยายน 2564 14.00 -16.30 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น อ่อนเพลีย จึงไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
14 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลกมลาไสย
15 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่าพบเชื้อ จากโรงพยาบาลกมลาไสย
15 กันยายน 2564 11.40 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมลาไสย (Admit)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น