Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7369 | รายที่ 7370 | รายที่ 7371 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7370 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 6 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ตัวร้อน
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
1 กันยายน 2564 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนากับตา ระหว่างทางได้แวะไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านญาติ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
2 กันยายน 2564 08.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
3 กันยายน 2564 08.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนากับป้า และไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
4 กันยายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนากับยาย และไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
5 กันยายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยไปนอนกับป้า เนื่องจากยาย เริ่มมีอาการไข้และคัดจมูก
6 กันยายน 2564 07.45 – 08.30 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดิน ที่วัดเทวาประสิทธิ์ ตำบลม่วงนา พร้อมกับป้าและพี่สาว
6 กันยายน 2564 17.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไม่สบาย คือ มีไข้ ตัวร้อน
7-8 กันยายน 2564 07.00 – 17.00 น. ยายได้นำยาลดไข้มาให้ผู้ป่วยรับประทาน และผู้ป่วยได้เดินไปเล่นกับญาติละแวกบ้าน มากกว่า 5 นาที ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
9-12 กันยายน 2564 07.00 – 08.00 น. ผู้ป่วยไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน
13 กันยายน 2564 11.30 น. โรงพยาบาลดอนจาน แจ้งผลตรวจของยาย พบสารพันธุกรรม COVID-19 ผู้ป่วยจึงกักตัวสังเกตอาการไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 09.00-10.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัว เดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น