Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7370 | รายที่ 7371 | รายที่ 7372 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7371 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 07 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปในสถานที่คนพลุกพล่าน ตลาดทุ่งนาทอง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
2 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดทุ่งนาทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับแม่โดยรถจักรยานยนต์
2 กันยายน 2564 09.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฟอกเลือดที่คลินิกไตเทียมเอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยในระหว่างรอได้ไปซื้อของที่ 7-11 ที่อยู่ใกล้คลินิก
3 กันยายน 2564 08.30 – 11.00 น. ผู้ป่วยขับรถจักยานยนต์พาชาวบ้าน 1 คน ไปรับบริการฉีดวัคซีน ที่โรงเรียนดอนจานวิทยาคม โดยผู้ป่วยนั่งรออยู่ด้านนอก ในระหว่างรอได้ขับรถจักรยานยนต์ไป ซื้อของที่ 7-11 ดอนจาน
3 กันยายน 2564 15.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนาพร้อมกับหลาน โดยรถจักรยานยนต์
4 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเพื่อส่งของที่อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแม่และญาติรวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว แต่ร้านไม่เปิดให้บริการ
4 กันยายน 2564 09.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฟอกเลือดที่คลินิกไตเทียมเอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเพื่อนรวม 3 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว
4 กันยายน 2564 15.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนาคนเดียว โดยรถจักรยานยนต์
5 กันยายน 2564 10.00 – 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทำความสะอาด รพ.สต.บ้านม่วง
5 กันยายน 2564 18.00 – 18.05 น. ผู้ป่วยไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และหลานสาวมาขอนอนที่บ้าน
5 กันยายน 2564 18.30 – 19.30 น. ผู้ป่วยไปทำงานที่บ้านเพื่อน อสม.
6 กันยายน 2564 07.45 – 08.30 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดินที่วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับลูกและหลานสาว
6 กันยายน 2564 08.30 – 09.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไป รพ.สต.บ้านม่วง
6 กันยายน 2564 12.00 – 14.00 น. ผู้ป่วยไปทำความสะอาดที่วัดเทวาประสิทธิ์พร้อมกับเพื่อน อสม.รวม 5 คน
6 กันยายน 2564 15.00 – 15.30 น. ผู้ป่วยไปจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน จำนวน 5 ราย
7 กันยายน 2564 08.30 น. ผู้ป่วยเริ่มอาการไม่สบาย คือ ไอ
7 กันยายน 2564 09.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฟอกเลือดที่คลินิกไตเทียมเอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์
8 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
9 กันยายน 2564 08.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฟอกเลือดที่คลินิกไตเทียมเอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยรถจักรยานยนต์
9 กันยายน 2564 15.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนาคนเดียว โดยรถจักรยานยนต์
10 กันยายน 2564 09.00 – 09.10 น. ผู้ป่วยไปทำธุระที่บ้านเพื่อน อสม.
10 กันยายน 2564 11.30 – 12.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปบ้านกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อรอให้บริการฉีดวัคซีน แต่จนท.แจ้งว่าวัคซีนหมดจึงไม่ได้ให้บริการ
10 กันยายน 2564 12.30 – 13.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไป 7-11 ดอนจาน พร้อมกับเพื่อนแล้วกลับบ้าน
10 กันยายน 2564 17.45 – 17.50 น. ผู้ป่วยเดินทางไปซื้อของที่ร้านค้าในชุมชน
11 กันยายน 2564 08.30 – 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฟอกเลือดที่คลินิกไตเทียมเอกชนแห่งหนึ่ง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กับเพื่อนโดยรถยนต์ส่วนตัว
11 กันยายน 2564 15.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนาคนเดียว โดยรถจักรยานยนต์
12 กันยายน 2564 12.00 – 12.30 น. มีเพื่อนมาหาที่บ้าน 1 คน
12 กันยายน 2564 15.00 – 17.30 น. ผู้ป่วยออกไปทุ่งนาคนเดียว โดยรถจักรยานยนต์
13 กันยายน 2564 08.30 – 10.00 น. ผู้ป่วยพาแม่ไปเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลดอนจาน
13 กันยายน 2564 10.15 – 11.00 น. ผู้ป่วยออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีน COVID-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านม่วง
13 กันยายน 2564 11.30 น. โรงพยาบาลดอนจาน แจ้งผลตรวจแม่ พบสารพันธุกรรม COVID-19 ผู้ป่วยจึงกักตัวสังเกตอาการไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 09.00-10.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัว เดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น