Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7372 | รายที่ 7373 | รายที่ 7374 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7373 สามชัย

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย อาชีพ พนักงานขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
28 สิงหาคม 2564 ถึง 4 กันายายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทไมด้าแอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) สาขาวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (พนักงานขายตามพื้นที่)
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
6-10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทำงานที่บริษัทไมด้าแอสเช็ท จำกัด (มหาชน)สาขาวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (พนักงานขายตามพื้นที่)
11 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ป่วยมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก
12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
13 กันยายน 2564 12.00 น. ผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลสามชัย ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก แพทย์ส่งตรวจ ATK ที่คลินิก ARI ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อโควิด-19
13.00 น. ผู้ป่วย Admit ห้องแยกโรค โรงพยาบาลสามชัย
14 กันยายน 2564 09.30 น. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์โรงพยาบาลสามชัย ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR
15 กันยายน 2564 08.30 น. โรงพยาบาลสามชัยแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น