Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7373 | รายที่ 7374 | รายที่ 7375 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7374 ดอนจาน

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันCOVID-19


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
1 กันยายน 2564 07.00 – 08.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา โดยในระหว่างทางได้แวะที่บ้านเพื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา โดยตลอดการพูดคุยผู้ป่วยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อนสวมหน้ากากอนามัย
2 กันยายน 2564 08.00 – 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงเรียนดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
3-5 กันยายน 2564 07.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา
6 กันยายน 2564 07.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา เริ่มมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
7-12 กันยายน 2564 07.00 – 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา
13 กันยายน 2564 11.30 น. โรงพยาบาลดอนจาน แจ้งผลตรวจของภรรยา พบสารพันธุกรรม COVID-19 ผู้ป่วยจึงกักตัวสังเกตอาการไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 09.00-10.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัว เดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น