Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7374 | รายที่ 7375 | รายที่ 7376 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7375 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 64 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
2 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดทุ่งนาทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับลูกสาวโดยรถจักรยานยนต์
2 กันยายน 2564 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจำทาง สายบ้านม่วง-กาฬสินธุ์
3 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
4 กันยายน 2564 08.00 – 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางไปเพื่อส่งของที่อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยลูกสาวและญาติรวม 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัว แต่ร้านไม่เปิดให้บริการ
4 กันยายน 2564 09.30 น. ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านโดยรถโดยสารประจำทาง สายบ้านม่วง-กาฬสินธุ์
4 กันยายน 2564 16.00 น. ผู้ป่วยออกไปเก็บพริกที่ทุ่งนาพร้อมกับหลานสาว และตากฝน
5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน และเริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
6 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน และเริ่มมีน้ำมูก
8-12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน
13 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมด้วยครอบครัวรวม 5 คน และเริ่มจมูกไม่ได้กลิ่น
13 กันยายน 2564 08.30 – 10.00 น. ผู้ป่วยให้ลูกสาวพาไปตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลดอนจาน แล้วกลับบ้านรอฟังผล
13 กันยายน 2564 11.30 น. โรงพยาบาลดอนจาน แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม COVID-19 ผู้ป่วยจึงกักตัวไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 09.00-10.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัว เดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น