Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7383 | รายที่ 7384 | รายที่ 7385 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7384 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7375 และ 7371 (ครอบครัวเดียวกัน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-2 กันยายน 2564 ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน พร้อมครอบครัวรวม 5 คน
1-2 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3-4 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3-4 กันยายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินออกไปเติมเงินโทรศัพท์ที่ร้านค้าชุมชน
5 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
6 กันยายน 2564 07.45-08.30 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดิน ที่วัดเทวาประสิทธิ์ ตำบลม่วงนา พร้อมกับแม่และหลานสาว
6 กันยายน 2564 18.00 น. ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไม่สบาย คือ มีน้ำมูก
7-10 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7-10 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินออกไปเติมเงินโทรศัพท์และซื้อของที่ร้านค้าชุมชน
11 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
12 กันยายน 2564 05.00-06.00 น. ผู้ป่วยเดินไปซื้อของที่ร้านค้าชุมชน และใส่บาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
12 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินออกไปเติมเงินโทรศัพท์และซื้อของที่ร้านค้าชุมชน
13 กันยายน 2564 11.30 น. โรงพยาบาลดอนจาน แจ้งผลตรวจของยาย พบสารพันธุกรรม COVID-19 ผู้ป่วยจึงกักตัวสังเกตอาการไม่ได้ออกไปไหน
14 กันยายน 2564 09.00-10.30 น. ผู้ป่วยและครอบครัว เดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลดอนจาน
15 กันยายน 2564 10.00 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
15 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น