Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7385 | รายที่ 7393 | รายที่ 7396 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7393 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 53 ปี 9 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ เกษตรกร/อสม. ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก
โรคประจำตัว : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 7324 (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
31 สิงหาคม 2564 06.00-08.00 น. ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่บ้าน ม.8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท กับภรรยา 2 คน
31 สิงหาคม 2564 08.00-20.00 น. ไปทุ่งนา ดูช่างก่อสร้างบ้านพักที่ทุ่งนา รับประทานอาหารร่วมกับช่าง (ช่างจำนวน 4 คน)
1-2 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทุ่งนา ดูช่างก่อสร้างบ้านพักที่ทุ่งนา ช่วงเย็นพักอยู่บ้านที่ทุ่งนา ภรรยามาส่งกับข้าวช่วงเย็น
3 กันยายน 2564 10.00 - 10.30 น. ขับรถพาภรรยาไปซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่ร้านวัสดุก่อสร้างโชคสัมฤทธิ์ (สวม Mask) ซื้อเสร็จกลับบ้าน
3 กันยายน 2564 10.30 น. ไปทุ่งนา นำวัสดุก่อสร้างไปส่งช่าง ช่วงเย็นพักอาศัยอยู่บ้านที่ทุ่งนา
4-7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวันวัน พักอาศัยอยู่ทุ่งนา ดูช่างทำบ้านพักที่ทุ่งนา ซื้ออาหารร้านในหมู่บ้านรับประทานกับช่างที่ทุ่งนา ช่วงเย็นพักอาศัยอยู่บ้านที่ทุ่งนา
8 กันยายน 2564 14.00 - 14.30 น. ขับรถพาภรรยาและเพื่อนเดินทางไป ธนาคาร ธกส.สาขาท่าคันโท ผู้ป่วยรอที่รถ (สวม Mask) เสร็จธุระเดินทางกลับบ้าน
9 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ไปทำงานที่ทุ่งนาเลิกงาน กลับมาพักที่บ้านในหมู่บ้าน ช่วงเย็นภรรยาเริ่มมีอาการไข้
10-12 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ช่วงกลางวันไปทุ่งนา ช่วงเย็นกลับมาพักที่บ้านในหมู่บ้าน
13 กันยายน 2564 10.30 - 13.00 น. ขับรถส่วนตัวพาภรรยาเดินทางมาพบลูกสาว ภรรยาพบแพทย์และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่คลินิกทางเดินหายใจ รพ.สหัสขันธ์ (ผู้ป่วยรอบนรถ)
13 กันยายน 2564 14.00 - 14.30 น. ขับรถพาภรรยาเดินทางกลับ แวะให้ภรรยาปรับสมุดบัญชี ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองกุงศรีและซื้อของร้านต้นแพร (ผู้ป่วยรอบนรถ)
13 กันยายน 2564 16.00 - 20.00 น. ไปช่วยงานศพญาติเพื่อนในหมู่บ้าน รับประทานอาหาร ดื่มสุราร่วมกับเพื่อน 4-5 คน
14 กันยายน 2564 06.00 น. จนท.รพ.สหัสขันธ์โทรแจ้งผลภรรยาตรวจพบเชื้อโควิด-19 (รายที่ 7324) นัดให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สหัสขันธ์
14 กันยายน 2564 10.40 - 11.30 น. ขับรถไปส่งภรรยาเข้ารับการรักษาที่ รพ.สหัสขันธ์ โดยภรรยานั่งท้ายกระบะ ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สหัสขันธ์ ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR ตามนัด กลับไปกักตัวรอผลที่บ้าน
14 กันยายน 2564 14.30 น. เริ่มมีอาการคัดจมูก เจ้าหน้าที่ รพ.สหัสขันธ์โทรแจ้งผลตรวจ ATK Positive จึงเดินทางเข้ารับการกักตัวที่ศูนย์พักคอยอำเภอสหัสขันธ์
15 กันยายน 2564 09.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 (SARS-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น