Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7393 | รายที่ 7396 | รายที่ 7397 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7396 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 65 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย อาชีพ ครูสอนภาษา ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
3 กันยายน 2564 14.30 - 17.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับวัคซีนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (พร้อมภรรยา)
4 กันยายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน มีอาการปวดศรีษะมากหลังรับวัคซีน
5 กันยายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน
6 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
7 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
8 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
9 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
10 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
11-12 กันยายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยเดินทางไปจังหวัดเลย
13-14 กันยายน 2564 13.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน สอนออนไลน์
15 กันยายน 2564 13.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลกมลาไสย
16 กันยายน 2564 09.00 น. ผู้ป่วยได้รับการแจ้งผลการตรวจจาก โรงพยาบาลกมลาไสย ว่าพบเชื้อ
16 กันยายน 2564 13.30 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลกมลาไสย (Admit)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น