Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7405 | รายที่ 7409 | รายที่ 7410 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7409 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 11 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : เริ่มมีไข้ ตัวร้อน ไม่มีน้ำมูกไม่มีไอ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 -3 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 08.00 น. 12.00 น. 18.00 น. -เล่นอยู่บ้านมีเพื่อนมาเล่นด้วย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7416)
-กินข้าวด้วยกัน
4-5 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย 16.30 น. -เล่นอยู่บ้านมีเพื่อนมาเล่นด้วย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7416)
-ไปเล่นอยู่บ้านเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7416)
-กลับบ้านอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
6 ก.ย.64-10 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 08.00 น. 12.00 น. 18.00 น. -เล่นอยู่บ้านมีเพื่อนมาเล่นด้วย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7416)
-กินข้าวด้วยกัน
-กินข้าวด้วยกัน
11 ก.ย.64 ช่วงเช้า 18.00 น. -เล่นอยู่บ้านคนเดียว
-เริ่มมีไข้ ตัวร้อน ไม่มีน้ำมูกไม่มีไอ ยายไปซื้อยามาให้รับประทาน เช็ดตัว อาการเป็นๆ หายๆ
12 ก.ย. 64 ตลอดทั้งวัน 09.00 น. 12.00 น. 19.00 น. -อยู่บ้าน (ตา,ยาย,แม่,น้า,น้องทารก) ยังมีไข้แต่อาการดีขึ้น
-กินข้าวด้วยกันกับครอบครัว
13 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 09.00 น. 12.00 น. 19.00 น. -อยู่บ้าน (ตา,ยาย,แม่,น้า,เด็กทารก) ยังมีไอ น้ำมูก แต่ไม่ได้เข้าใกล้ เด็กทารกและแม่
-กินข้าวด้วยกันกับครอบครัว
14 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 09.00 น. 12.00 น. 19.00 น. -อยู่บ้าน (ตา,ยาย,แม่,น้า,เด็กทารก) ยังมีไอ น้ำมูก แต่ไม่ได้เข้าใกล้ เด็กทารกและแม่
-กินข้าวด้วยกันกับครอบครัว
15 ก.ย.64 ช่วงเช้า 12.00 น. 14.30 น. -อยู่บ้าน (ตา,ยาย,แม่,น้า,เด็กทารก) ยังมีไอ น้ำมูก
-กินข้าวด้วยกันกับครอบครัว(ดื่มน้ำกระติกเดียว)
-ไปตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ และได้ส่งตรวจ RT-PCR
-เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น