Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7410 | รายที่ 7411 | รายที่ 7412 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7411 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 14 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ตัวร้อน
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233,7288


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ก.ย.64-8 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ทำงานที่ขุดอ่างเก็บน้ำ ที่ชลประทาน อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี นอนบนรถไม่ได้ออกไปไหน
9 ก.ย.64 10.00 น.
14.00 น.
19.00 น.
- เดินทางกลับมาบ้านที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
-กลับถึงบ้าน
- ไปเยี่ยมญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
10 ก.ย.64 10.00 น.
12.00 น.
16.00 น.
- เดินทางไปตลาดกับภรรยาซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดทุ่งนาทอง
- ไปธนาคารกรุงไทย สาขาพล่าซ่ากาฬสินธุ์
- กลับถึงบ้าน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
11 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
12.00 น.
- ไปรับจ้างถอนมัน
- ทราบผลตรวจโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
12 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
17.00 น.
- ไปรับจ้างถอนมัน
- อยู่บ้านกับลูกไม่ได้ไปไหน (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7410)
13 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
12.00 น.
- อยู่บ้านกับลูกไม่ได้ไปไหน (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7410)
- ทราบผลตรวจโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7288)
14 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
18.00 น.
- อยู่บ้านกลับครอบครัว
- มีอาการ ไข้ ไอ ตัวร้อน
15 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
13.00 น.
- อยู่บ้านกลับครอบครัว
- ไปตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยทีมเชิงรุก
16 ก.ย.64 10.00 น.
15.00 น.
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับเพื่อเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น