Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7411 | รายที่ 7412 | รายที่ 7414 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7412 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7285,7280,7279


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว -ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
-ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
2 กันยายน 2564 ช่วงเข้า 17.00 น. -อยู่บ้านกับครอบครัว
-ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
-ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
-ทานหมูกระทะร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน มีผู้ป่วยยืนยันโควิด (รายที่ 7285,7280) ร่วมทานด้วย
3-9 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
-ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
-ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
10 กันยายน 2564 ช่วงเช้า -อยู่บ้านกับครอบครัว
-ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
-ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดมาเล่นที่บ้าน (รายที่ 7285,7280,7279)
11 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -ไปซื้อขนมที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
-อยู่บ้านกับครอบครัว
-ทราบว่า ยายของเพื่อนที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7233)
12 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
13 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
-ทราบว่าเด็กที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันโควิด รายที่ 7285,7280,7279)
14 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่บ้านกับครอบครัว
15 กันยายน 2564 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน เริ่มมีไข้
-รับการตรวจหาเชื้อโควิด ที่หมู่บ้าน ด้วยวิธี RT-PCR
16 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
11.00 น.
15.00 น.
-กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว
-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
-รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตัว ที่ รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น