Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7415 | รายที่ 7418 | รายที่ 7419 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7418 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 10 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7233,7288


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-8 กันยายน 2564 ทั้งวัน ช่วงเย็น -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
-กลับบ้าน
9 ก.ย.64 ทั้งวัน 19.00 น. -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
-ไปเยี่ยมญาติ (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233) ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยรถยนต์ส่วนตัว
10 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย -เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก
-ไปธนาคารออมสิน เพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น โอนเงินในมือถือ
-ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
11 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 10.00 น. -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
-ทราบว่าญาติที่ตนเองไปเยี่ยมที่ รพ.กาฬสินธุ์ ติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
12 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
13 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน 12.00 น. -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
-ทราบว่าคนที่นั่งรถ ไปเยี่ยมญาติด้วยกันที่ รพ.กาฬสินธุ์ ติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
14 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
15 ก.ย.64 ช่วงเช้า ช่วงบ่าย ไปเล่นบ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน -เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ และได้ส่งตรวจ RT-PCR เพิ่มเติม
-เข้ากักตัวที่ CI ต.ลำคลอง
16 ก.ย.64 10.00 น. 15.00 น. - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มารับเพื่อเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น