Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7418 | รายที่ 7419 | รายที่ 7420 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7419 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 12 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7285,7280,7279


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 กันยายน 2564 08.00 น.
09.00 น
ทั้งวัน
- ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าชุมชน
- ซื้อหวยกับคนขายหวย
- อยู่บ้านกับครอบครัว
2 กันยายน 2564 08.00 น.
10.00 น.
16.00 น.
17.00 น.
-ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าชุมชน
- ไปเล่นที่บ้านเพื่อน ทานอาหารร่วมกัน
- ไปซื้อหมูกระทะ ที่ร้านหมูกระทะบ้านหนองสอ
- ทานหมูกระทะร่วมกับคนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน มีผู้ป่วยยืนยันโควิด (รายที่ 7285,7280) ร่วมทานด้วย
3-10 กันยายน 2564 08.00 น.
09.00 น.
ทั้งวัน
- ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าชุมชน
- ไปเล่นที่บ้านเพื่อน
- ผู้ป่วยยืนยันโควิด (รายที่ 7285,7280,7279) มาเล่นไวไฟที่บ้านกับหลานผู้ป่วย
11 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าชุมชน
- อยู่บ้านกับครอบครัว
- ทราบว่า ยายของเด็กที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7233)
12 กันยายน 2564 ทั้งวัน -เริ่มมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก -อยู่บ้านกับครอบครัว
13 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- ไปซื้อกับข้าวที่ร้านค้าชุมชน (ร้านยายอ้อย ม.3)
- อยู่บ้านกับครอบครัว ทราบว่าเด็กที่มาเล่นที่บ้านติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยันโควิด รายที่ 7285,7280,7279)
14 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงเย็น
- อยู่บ้านกับครอบครัว
- ไปซื้อเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ตลาดบ้านหนองสอ
15 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
- อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน ไม่มีไข้ ไม่ไอ แต่ยังมีน้ำมูกเล็กน้อย
- เพื่อนบ้านเอาอาหารมาส่ง
- รับการตรวจหาเชื้อโควิด ที่หมู่บ้าน ด้วยวิธี RT-PCR
16 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
11.00 น.
15.00 น.
- กักตัวอยู่บ้านกับครอบครัว
- โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
- รถโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาตัว
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น