Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7419 | รายที่ 7420 | รายที่ 7422 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7420 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 7 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 15 กันยายน 2564
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7279,7280,7285


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1 ก.ย.64 - 6 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ไปเล่นกับเพื่อน(ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7279,7280,7885)
7 ก.ย.64 09.00 – 10.00 น. -ได้เดินทางไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่โรงเรียนอนุบาลลำปาวกับแม่และตา
8-9 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ทานข้าวกับครอบครัว
10 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
16.00 -18.00 น.
-อยู่บ้าน ทานข้าวกับครอบครัว
-เพื่อนแม่มาเล่นที่บ้านด้วย
11 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน
17.00-20.00 น.
อยู่บ้าน ทานข้าวกับครอบครัว
-ได้เดินทางไปซื้อข้าวมันไก่ที่ตลาดโต้งรุ่งกาฬสินธุ์
12 ก.ย.64 – 14 ก.ย.64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้าน ทานข้าวกับครอบครัว
15 ก.ย.64 ช่วงเช้า
14.00 น.
อยู่บ้าน ทานข้าวกับครอบครัว
-ไปตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ และได้ส่งตรวจ RT-PCR
-เข้ากักตัวที่โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลลำคลอง
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น