Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7422 | รายที่ 7423 | รายที่ 7424 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7423 ท่าคันโท

เพศ ชาย อายุ 53 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลต.นาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ ช่างซ่อมรถ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการแต่ไม่มีระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : เบาหวาน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยูู่บ้านเปิดร้านซ่อมรถไม่ได้ออกไปไหน (กับภรรยาและหลานชาย)
6 กันยายน 2564 06.00 - 09.00 น. อยู่บ้านเปิดร้านซ่อมรถกับภรรยา
6 กันยายน 2564 09.00 - 12.00 น. ไปทุ่งนา
6 กันยายน 2564 12.00 - 18.00 น. อยู่บ้านเปิดร้านซ่อมรถกับภรรยา ไม่ได้ออกไปไหน
7-10 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยูู่บ้านเปิดร้านซ่อมรถไม่ได้ออกไปไหน (เพื่อนบ้าน และหลานชายมาเล่นด้วย)
11-14 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยูู่บ้านเปิดร้านซ่อมรถไม่ได้ออกไปไหน (เพื่อนบ้าน และหลานชายมาเล่นด้วย)
15 กันยายน 2564 09.00-10.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก โรงเรียนบ้านโนนอำนวย เนื่องจากเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วยตรวจพบเชื้อโควิด-19
15 กันยายน 2564 10.00-18.00 น. กักตัวเองที่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 กันยายน 2564 08.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
16 กันยายน 2564 14.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น