Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7428 | รายที่ 7433 | รายที่ 7437 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7433 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 10 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบล- อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ในปกครอง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิด ผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
3-6 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านกับสมาชิกในครอบครัว
7-10 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านกับสมาชิกในครอบครัวและมาพบปะเล่นสนุกกับ ผู้ป่วยยืยยัน
11-15 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านกับสมาชิกในครอบครัว
16 กันยายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ช่วงบ่ายตรวจเชิงรุก ATK ให้ผลบวก จึงส่งตรวจ RT-PCR รพ.กาฬสินธุ์
17 กันยายน 2564 ตลอดวัน - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2 และเข้า รับเข้ารักษาที่รพ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น