Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7433 | รายที่ 7437 | รายที่ 7438 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 7437 นาคู

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : ชาย อายุ 26 ปี ภูมิลำเนาอำเภอนาคู ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตเมือง จังหวัด สระบุรี เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 15/09/2564
ด้วยอาการ : ไข้ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
13 กันยายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
16 กันยายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว รพ.นาคู/Local Quarantine ตำบลภูแล่นช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์
16 กันยายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น