Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7438 | รายที่ 7440 | รายที่ 7441 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7440 ดอนจาน

เพศ หญิง อายุ 59 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 13 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370


วันที่เวลารายการกิจกรรม
2 - 5 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้านกับหลานสาว รวม 2 คน
2 - 5 กันยายน 2564 07.00 - 07.10 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อข้าวที่ร้านค้าในชุมชน
2 - 5 กันยายน 2564 08.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (หลานสาวไปเล่นกับเพื่อน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 เป็นบางวัน)
2 - 5 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวน โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
6 กันยายน 2564 03.00 - 04.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดินที่วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับเพื่อน 2 คน
6 กันยายน 2564 07.00 - 09.00 น. ผู้ป่วยไปทำบุญข้าวประดับดินที่วัดเทวาประสิทธิ์ ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมกับหลานสาวและเพื่อน
6 กันยายน 2564 10.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
6 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวน โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
7 - 10 กันยายน 2564 07.00 - 07.10 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อข้าวที่ร้านค้าในชุมชน
7 - 10 กันยายน 2564 08.00 - 11.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปทุ่งนา โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (หลานสาวไปเล่นกับเพื่อน ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 7370 เป็นบางวัน)
7 - 10 กันยายน 2564 15.00 - 16.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปสวน โดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
11 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านพร้อมกับหลานสาว ไม่ได้ออกไปไหน
12 กันยายน 2564 06.00 - 14.00 น. ผู้ป่วยเดินทางไปปลูกมันสำปะหลัง กับเพื่อนรวม 3 คน
12 กันยายน 2564 14.00 - 15.00 น. ผู้ป่วยออกไปเก็บเห็ดกับเพื่อนรวม 2 คน
13 กันยายน 2564 06.30 น. ผู้ป่วยอาศัยอยู่บ้าน เริ่มมีไข้ ปวดศีรษะและปวดกล้ามเนื้อ
13 กันยายน 2564 18.00 - 18.10 น. ผู้ป่วยออกไปซื้อยาลดไข้ที่ร้านค้าในชุมชน
14 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านพร้อมกับหลานสาว ไม่ได้ออกไปไหน
15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านพร้อมกับหลานสาว ไม่ได้ออกไปไหน มีช่างไฟฟ้ามาซ่อมไฟที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนของหลานสาวตรวจพบสารพันธุกรรม COVID-19
16 กันยายน 2564 08.00 - 10.00 น. ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.ดอนจาน และกลับไปกักตัวที่บ้าน
17 กันยายน 2564 10.00 น. รพ.ยางตลาด รายงานผลตรวจยืนยันพบสารพันธุกรรม COVID-19
17 กันยายน 2564 15.00 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น