Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7447 | รายที่ 7448 | รายที่ 7449 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7448 ท่าคันโท

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 17 กันยายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : เบาหวาน หัวใจ และไวรัสตับอักเสบบี
ประวัติเสี่ยง มีประวัติเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-3 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
4 กันยายน 2564 08.00 - 08.20 น. ไปเล่นกับญาติที่ร้านซ่อมรถ (ผู้ป่วยรายที่ 7425 และ 7423)
4 กันยายน 2564 08.20 น. อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
5-7 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
8 กันยายน 2564 10.00-12.00 น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปติดต่อทำธุรให้หลานที่โรงเรียน พรประดิษฐ์ อ.หนองกุงศรี (สวมแมสตลอดเวลา)
8 กันยายน 2564 12.00 น. เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์กลับบ้าน และไม่ได้ออกไปไหน
9-15 กันยายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
16 กันยายน 2564 09.00 - 12.00 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่หน่วยบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าคันโท เนื่องจากญาติที่ร้านซ่อมรถตรวจพบเชื้อโควิด-19
16 กันยายน 2564 12.00 น. เดินทางกลับบ้านและไม่ได้ออกไปไหน
17 กันยายน 2564 08.00 น. โรงพยาบาลท่าคันโท แจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
17 กันยายน 2564 15.00 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น