Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 7449 | รายที่ 7450 | รายที่ 7451 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 7450 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 4 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ ไม่ระบุ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 กันยายน 2564
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7417,7411,7410


วันที่เวลารายการกิจกรรม
5 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่กับยายทวด ยายทวดทำงานที่ร้านสังฆภัณฑ์ บ้านหนองสอ ต.หนองสอ นำหลานมาเลี้ยงที่ร้านด้วย
6-10 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่กับยายทวดที่บ้าน
11-12 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่กับยายทวด ยายทวดทำงานที่ร้านสังฆภัณฑ์ บ้านหนองสอ ต.หนองสอ นำหลานมาเลี้ยงที่ร้านด้วย
13-14 กันยายน 2564 ทั้งวัน -อยู่กับยายทวดที่บ้าน
15 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
-อยู่กับยายทวดที่บ้าน
-อยู่กับตาทวดที่บ้าน ทราบผลตรวจของยายทวด ATK +
16 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
ช่วงเย็น
-มารดาไปรับผู้ป่วยกลับมาอยู่บ้านตนเอง
-ทราบว่า บิดา พี่ชาย และยายทวด ติดเชื้อโควิด (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 7417,7411,7410)
-อยู่บ้านกับมารดา ผู้ป่วยเริ่มมีไข้
17 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
-อยู่บ้านกับมารดา
-รับการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT-PCR
18 กันยายน 2564 ช่วงเช้า
11.00 น.
-อยู่บ้านกับมารดา
-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รายงานผลการตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น